Kerstin Franzén
Ordförande
Sven Olov Gradin
Vice ordförande
Carina Eriksson
Sekreterare
Daniel Fäldt
Kassör
Alexandra De Wall
MQ-ansvarig
Jonny Olsson
Valledare