Vi moderater som bor i Sollefteå kommun är tillsammans de lokala företrädarna för partiet. Vi är fast övertygade om att Sollefteå ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet där varje ny generation får en chans att forma sitt eget liv, inte bara följa i sina föräldrars fotspår. Vi tror att nästan alla människor av egen kraft kan skapa ett gott liv, tillsammans med andra. Att vi både har en moralisk skyldighet att ta fullt ansvar för våra egna liv – och bry oss om andras.

Vi är Sollefteås viktigaste politiska kraft för frigörelse, självständighet och egenmakt. Vi ser vad som fungerar och vad som inte gör det. Vi har respekt för det som är bra och vi tänker ut lösningar på det som kan bli bättre. Vi är med hela vägen från idé till verklighet. Sollefteå är en fantastisk kommun men det finns också stora problem. Vi vågar ta problemen på allvar och hitta lösningar som fungerar. Våra värderingar handlar om både individuell frihet och kollektivt ansvar. Frihet, oberoende och självständighet börjar med en egen inkomst. Därför måste det alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag. Företagare måste alltid uppskattas mer än de beskattas och frihet och äganderätt måste försvaras. Vi värnar om välfärdens kärna: sjukvården, skolan och förskolan. Statens kärnfunktioner ska vara starka, annars blir samhället svagt.